Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

RSS
(1) 2 3 4 »
Nadesłany przez Piotr Nowacki 5.05.2016, 2:10 (290 odsłon)

22 kwietnia 2016 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO - International Maritime Organization) uzgodniła kalendarz wprowadzenia zakazu zrzucania ścieków przez statki pasażerskie do wód Bałtyku - jednego z najmniejszych, najbardziej uczęszczanych i zanieczyszczonych mórz świata. Regulacja najwcześniej - w czerwcu 2019 roku - zacznie obowiązywać jednostki nowe, zbudowane po 2018 roku. Starsze statki będą mieć 2 lata więcej na dostosowanie ich instalacji do nowych wymogów; w określonych przypadkach - np. statków kursujących bezpośrednio między regionem Sankt Petersburga, a Morzem Północnym - możliwe będzie przedłużenie tego terminu o kolejne dwa lata.

Czytaj więcej... | 1701 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez Piotr Nowacki 21.04.2016, 2:10 (310 odsłon)

1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629); z kolei 6 kwietnia 2016 r. zaczęło obowiązywac rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). 
Według legislatora celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży; dotyczą także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Wejście w życie nowych regulacji oznacza, że przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Czytaj więcej... | 3079 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez Piotr Nowacki 26.02.2016, 23:40 (424 odsłon)

25 lutego 2016 roku w portalu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczono komunikat, zapowiadający zmiany obowiązujących dotychczas przepisów w obszarze żeglarstwa rekreacyjnego. Według szefa resportu MGMiŻŚ Marka Gróbarczyka, w ostatnim czasie doszło do szeregu spotkań i rozmów z przedstawicielami tej formy aktywności, wskazujących pilną potrzebę zmian obowiązujących przepisów, zbyt restrykcyjnych i hamujących rozwój branży żeglarskiej.

Czytaj więcej... | 1051 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez Piotr Nowacki 30.11.2015, 22:30 (465 odsłon)

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pojawiła się zaktualizowana 30 listopada 2015 roku wersja wykazu pracy legislacyjnych, zawierająca informacje o projekcie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunki ich uzyskiwania". Zapisy zawarte w tym dokumencie mogą być interesujące dla żeglarzy.

Czytaj więcej... | 5088 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez Piotr Nowacki 7.11.2015, 13:20 (378 odsłon)

19 listopada 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. nowe przepisy karne.

Czytaj więcej... | 3591 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez Piotr Nowacki 25.06.2015, 16:10 (200 odsłon)

25 czerwca 2015 roku weszły w życie zapisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmieniającej Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Nowelizacja wprowadza zaostrzenie przepisów, dotyczących prowadzenia obiektów pływających po spożyciu alkoholu. 

Czytaj więcej... | 1140 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez Piotr Nowacki 4.12.2014, 9:10 (322 odsłon)

Pod koniec listopada br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ponownie rozesłało do konsultantów społecznych kolejną wersję projektu rozporządzenia MIR w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania z prośbą o opinie do projektu. Wersja elektroniczna projektu jest dostępna na stronie internetowej BIP Ministerstwo oraz w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Termin zakończenia tej fazy konsultacji mija 12 grudnia.

Czytaj więcej... | 2271 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez Piotr Nowacki 20.10.2014, 14:00 (294 odsłon)

Kiedy 24 października 2011 roku w Dzienniku Ustaw nr 228/2011 pod pozycją 1368 opublikowano Ustawę o Bezpieczeństwie Morskim z dnia 18.08.2011 r., środowiska żeglarskie, w związku z toczącymi się pracami nad projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania, spodziewały się rychłych zmian przepisów dotyczących wymaganych kwalifikacji. Minęły prawie trzy lata, wspomniane rozporządzenie jest już spóźnione o 18 miesięcy, tymczasem 15 października tego roku, zamiast oczekiwanego projektu, w Biuletynie informacji publicznej Rzadowego Procesu Legislacyjnego zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt Ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw.

Czytaj więcej... | 3455 znaków więcej | Komentarze?
  Nadesłany przez Piotr Nowacki 24.11.2013, 16:50 (614 odsłon)

22 listopada w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pojawiło się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Dokument wejdzie w życie w siedem dni od daty ogłoszenia.

Czytaj więcej... | 1641 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez Piotr Nowacki 23.11.2013, 15:30 (552 odsłon)

21 listopada tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje także zmiany zapisów w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z proponowanymi zmianami wychowawcy i kierownicy różnych form wypoczynku będą obowiązani dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

Czytaj więcej... | 1587 znaków więcej | Komentarze?
Mini-kalendarz
Poprzedni miesiącLuty 2019Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Dziś
Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń
Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
Bookmark and Share