Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

Home / Szkolenie i edukacja / Zakres na j. st. m.

Szkolenie na stopień sternika jachtowego

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego

 1. Wiedza teoretyczna:
  1. jachty żaglowe morskie, w tym:
   1. eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
   2. obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
  2. locja, w tym:
   1. oznakowanie nawigacyjne,
   2. morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
   3. znaki i skróty stosowane na mapach,
   4. podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
   5. przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
  3. nawigacja, w tym:
   1. jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
   2. podstawy nawigacji terestrycznej,
   3. nawigacja zliczeniowa;
  4. meteorologia, w tym:
   1. podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
   2. radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
  5. sygnalizacja i łączność, w tym:
   1. sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
   2. sygnały ostrzegawcze;
  6. ratownictwo, w tym:
   1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
   2. postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
   3. przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
   4. udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
   5. e) „człowiek za burtą” na morzu,
   6. f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
   7. g) sztrandowanie;
  7. planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
   1. ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
   2. odległości i czasu trwania rejsu,
   3. ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
   4. przygotowania załogi i jachtu;
  8. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
 2. Umiejętności praktyczne:
  1. manewry pod żaglami w zakresie:
   1. optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
   2. prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
   3. sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
  2. manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
   1. kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
   2. alarm „człowiek za burtą”;
  3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.
 3. Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach dla żeglarza i dla sternika

Zobacz także
Mini-kalendarz
Poprzedni miesiącCzerwiec 2018Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dziś
Menu Powiązane Strony
Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
Bookmark and Share