Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

Home / Szkolenie i edukacja / Zakres na żeglarza j.

Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego

 1. Wiedza teoretyczna:
  1. budowa jachtów, w tym:
   1. zasady obsługi instalacji jachtowych,
   2. obsługa silnika jachtowego;
  2. teoria żeglowania, w tym:
   1. kursy jachtu względem wiatru,
   2. wiatr rzeczywisty i pozorny,
   3. praca żagli oraz działanie steru,
   4. siły działające na jacht,
   5. stateczność jachtu,
   6. żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
  3. zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
  4. podstawy locji, w tym:
   1. znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
   2. mapy i przewodniki,
   3. drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
  5. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
   1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
   2. wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
   3. działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
   4. ratowanie człowieka za burtą,
   5. udzielanie pierwszej pomocy,
   6. hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
   7. sztrandowanie;
  6. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
   1. skala prędkości wiatru,
   2. zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
   3. komunikaty meteorologiczne;
  7. pomoce nawigacyjne;
  8. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
  9. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
  10. etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
 2. Umiejętności praktyczne:
  1. manewry pod żaglami w zakresie:
   1. optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
   2. prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
   3. sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od
   4. boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
  2. manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
   1. kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
   2. umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
   3. alarm „człowiek za burtą”;
  3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
  4. praca w charakterze członka załogi:
   1. wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
   2. odpowiadanie na komendy,
   3. zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;
  5. prace bosmańskie:
   1. umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
   2. podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Zobacz także
Mini-kalendarz
Poprzedni miesiącCzerwiec 2018Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dziś
Menu Powiązane Strony
Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
Bookmark and Share