Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

Home / Szkolenie i edukacja / Organizacja egzaminów żeglarskich

Organizacja i rozliczenie egzaminów na stopnie żeglarskie

Uchwała zarządu ŁOZŻ z dn. 13 czerwca 2013 r.
w sprawie rozliczania komisji egzaminacyjnych w sezonie 2013

 

 1. Kandydat na przewodniczącego, składając wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej ustala szczegółową formę rozliczenia finansowego KE. Przy czym planowane koszty kwalifikowane KE nie powinny przekroczyć 60% planowanych wpływów z KE.
 2. Ustala się ogólny podział kosztów KE na pateny żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego:
  10 % wpływów KE - zryczałtowany koszt obsługi administracyjnej PZŻ
  30 % wpływów KE - zryczałtowany koszt obsługi administracyjnej Łódzkiego OZŻ
  60 % wpływów KE - koszty kwalifikowane KE
 3. Jako rozliczenie kosztów kwalifikowanych można przedłożyć wcześniej ustalone dokumenty księgowe, w szczególności:
  • rachunki do umowy dzieło za wynagrodzenie członków KE
  • delegacje członków KE
  • rachunki za wynajem i użytkowanie jachtu, sali i nabrzeża w terminie egzaminu.
 4. Przewodniczący lub sekretarz KE składając dokumentację KE w płaca gotówką do kasy lub przelewem na konto Łódzkiego OZŻ - 40 % wpływów tytułem kosztów obsługi administracyjnej KE oraz 19% z 80% wartości umów o dzieło tytułem zaliczki na podatek dochodowy.
 5. Komisje powoływane w Łódzkim OZŻ na sędziego PZŻ II klasy rozlicza się analogiczne do KE na patenty żeglarskie - 40% zryczałtowany koszt obsługi administracyjnej i 60% koszty kwalifikowane KE.

 

 

za zarząd
Prezes ŁOZŻ
Wiktor Wróblewski


Zobacz także
Mini-kalendarz
Poprzedni miesiącCzerwiec 2018Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dziś
Menu Powiązane Strony
Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
Bookmark and Share