Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

Home / Sport / Regulamin pracy OKS 2013

Regulamin Pracy OKS PZŻ (z 20.09.2013)

REGULAMIN PRACY
OKRĘGOWEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ /OKS/
ŁÓDZKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

 

 1. Postanowienia ogólne.
  Okręgowe Kolegium Sędziów działa w oparciu o:
  1. Regulamin Kolegium Sędziów PZŻ z 2008 r. w tym w szczególności organizacji i zadań dla OKS zawartych w Rozdz. 6 par. 15 i 16, Rozdz. 7 par.27.
  2. Przepisach ISAF-u.
  3. Zarządzenia władz PZŻ i państwowych.
 2. Zasady i tryb powoływania komisji sędziowskich regat, zgodnie z uchwałą ZG PZŻ z dnia 11.05.2009 i 26.01.2012.
  1. Licencję na przeprowadzania regat na wniosek organizatorów wydaje Łódzki bądź Piotrkowski OZŻ stosownie do bezpośrednich uzgodnień między Zarządami dla programu Regat na dany sezon nawigacyjny.

  2. Organizator regat jest zobowiązany do zatwierdzenia kandydatury Sędziego Głównego przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka OKS przed wysłaniem Zawiadomienia o regatach.

  3. Licencje na regaty zatwierdza Prezes lub upoważniony członek Zarządu ŁOZŻ bądź POZŻ

  4. Komisja Sędziowska musi się składać co najmniej z Sędziego Głównego i Z-cy Sędziego Głównego posiadających aktualną licencję sędziowską.

  5. Udział w komisjach sędziowskich regat z licencją będzie stanowił dla PZŻ podstawę do weryfikacji przez KS PZŻ licencji zgodnie paragrafem 7 ust. 1-5 Regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ. Weryfikacja będzie dokonywana co 4 lata zgodnie z okresem obowiązywania Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF.
   Dokumentem potwierdzającym udział w regatach jest wyłącznie sprawozdanie Sędziego Głównego dostarczone do OKS w terminie zgodnym z przepisami lub zapis w książeczce sedziowskiej.

  6. Kandydaci na Sędziów PZŻ II klasy uzyskują zaliczenie stażu pracując w Komisjach sędziowskich, które mają licencję.

 3. Minimalne wynagrodzenie za sędziowanie regat będzie ustalane stosownie do stawek zatwierdzonych przez władze Polskiego Związku Żeglarskiego.
 4. Okręgowe Kolegium Sędziów podejmuje działania i decyzje związane z działalnością sędziowską na terenie OKS, a nie objęte zasadami zawartymi w pkt. 1- 3 niniejszego regulaminu.

 

 

Łódż dnia 20.09.2013

 

 

 

Przewodniczący OKS

Wacław Łysakowski


Zobacz także
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku
Mini-kalendarz
Poprzedni miesiącStyczeń 2021Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dziś
Menu Powiązane Strony
Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
Bookmark and Share