ŁOZŻPoznaj ŁOZŻ

Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski jest związkiem sportowym z siedzibą w Łodzi, będącym federacją klubów żeglarskich z terenu miast: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Sieradza oraz powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego. 

 
Podstawowym celem naszego działania jest wspomaganie, rozwijanie i popularyzowanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, wspieranie inicjatyw naszych klubów oraz reprezentowanie i obrona interesów żeglarstwa i żeglarzy. Animując aktywność wodną staramy się wspomagać wszelkie działania zmierzające do wychowania młodego pokolenia Polaków. Zależy nam na podnoszeniu poziomu wyszkolenia i przestrzeganiu walorów etycznych żeglarstwa - w miarę posiadanego zaplecza technicznego i kwalifikacji naszych kadr instruktorskich organizujemy lub wspieramy różne formy szkoleniowe obejmujące wszelkie aspekty działalności wodnej.

 

Jako stowarzyszenie sportowe jesteśmy członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, przestrzegamy jego statutu i uchwał. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, a w miarę potrzeb, w celu realizacji bieżących celów także za granicą, bez naruszania kompetencji Polskiego Związku Żeglarskiego. Realizując cele statutowe staramy się współdziałać z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji państwowej. Wspieramy różne formy szkolenia i doskonalenia kadr żeglarskich, przeprowadzamy egzaminy na stopnie żeglarskie oraz wydajemy świadectwa i dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje w ramach ujętych porozumieniem z Polskim Związkiem Żeglarskim. W ramach obowiązujących norm prawnych prowadzimy także rejestrację jachtów z terenu naszego działania i wydajemy dokumenty jachtowe.

 

Najwyższą władzą Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego jest sejmik. Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i mogą być zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne. Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku nadzwyczajnego winien zawierać wykaz spraw, które mają być na nim rozpatrywane.

Ten artykuł pochodzi z serwisu "ŁOZŻ"
http://lozz.4sails.pl/modules/info/index.php?content=3&page=0