Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

Poznaj ŁOZŻ

Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski jest związkiem sportowym z siedzibą w Łodzi, będącym federacją klubów żeglarskich z terenu miast: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Sieradza oraz powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego. 

 
Podstawowym celem naszego działania jest wspomaganie, rozwijanie i popularyzowanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, wspieranie inicjatyw naszych klubów oraz reprezentowanie i obrona interesów żeglarstwa i żeglarzy. Animując aktywność wodną staramy się wspomagać wszelkie działania zmierzające do wychowania młodego pokolenia Polaków. Zależy nam na podnoszeniu poziomu wyszkolenia i przestrzeganiu walorów etycznych żeglarstwa - w miarę posiadanego zaplecza technicznego i kwalifikacji naszych kadr instruktorskich organizujemy lub wspieramy różne formy szkoleniowe obejmujące wszelkie aspekty działalności wodnej.

 

Jako stowarzyszenie sportowe jesteśmy członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, przestrzegamy jego statutu i uchwał. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, a w miarę potrzeb, w celu realizacji bieżących celów także za granicą, bez naruszania kompetencji Polskiego Związku Żeglarskiego. Realizując cele statutowe staramy się współdziałać z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji państwowej. Wspieramy różne formy szkolenia i doskonalenia kadr żeglarskich, przeprowadzamy egzaminy na stopnie żeglarskie oraz wydajemy świadectwa i dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje w ramach ujętych porozumieniem z Polskim Związkiem Żeglarskim. W ramach obowiązujących norm prawnych prowadzimy także rejestrację jachtów z terenu naszego działania i wydajemy dokumenty jachtowe.

 

Najwyższą władzą Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego jest sejmik. Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i mogą być zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne. Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku nadzwyczajnego winien zawierać wykaz spraw, które mają być na nim rozpatrywane.   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Powrót na początek strony   
Mini-kalendarz
Poprzedni miesiącListopad 2020Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dziś
Okręg
Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
Bookmark and Share